SEO-tips: Bli synlig i Google

SEO – Search Engine Optimization – innebærer å ta grep for å bli rangert så høyt som mulig i søkemotorer som Google, YouTube, Bing og Yahoo.

De ulike søkemotorene har ulike algoritmer som styrer søkene, men de aller fleste ønsker å komme høyt oppe hos Google – verdens klart største søkemotor. Det er ikke uten grunn at ”å google” har blitt et synonym på å finne svaret på et spørsmål på internett.
Hvor mange ganger tar du deg tid til å bla til side fem i søkeresultatene hos Google?
Da skjønner du også hvorfor det er så viktig å ta seg tid til å gjøre hjemmesidene deres optimalisert for Googles søkealgoritmer. Hva er vitsen med å ha en fin og påkostet side om ingen finner frem til den?

Skal man rangere høyt hos Google innen søkeord som det er en viss konkurranse innen har man to valg. Man kan betale for annonse i Google AdWords for spesifikke søkeord, eller man må satse på at hjemmesiden rangeres høyt via organisk søk gjennom en egen SEO-strategi. Det ene gir en umiddelbar, men kortsiktig effekt, det andre er en mer tidkrevende prosess, men som gjerne gir mer langvarige resultater. Og det ene trenger jo heller ikke å utelukke det andre.

Kunnskap om SEO og hvordan man skal rangere høyt hos Google er ettertraktet i markedet. Det er også et fagfelt som krever at man holder seg oppdatert, for søkealgoritmene endres med jevne mellomrom.
En del av de grepene vi tar når vi skal søkemotoroptimalisere en ny hjemmeside for kunde har varig effekt, men det er viktig å understreke at SEO er en arbeidsmetode og ikke en quick fix. Det kreves iherdig jobbing over tid for å rangere høyt, ikke minst siden autoritet og oppdateringer er såpass viktige komponenter for Googles søkesoftware.

Ti generelle SEO-tips:

Hvem er konkurrentene?

Skal dere rangeres høyt hos Google må dere ha en forståelse av hvor tøff konkurransen er. Hvilke søkekombinasjoner er det målgruppen deres faktisk benytter seg av? Det ligger mye kraft i Big Data. Bruk det for det det er verdt! Her kan dere for eksempel benytte dere av gratisverktøy som Google Keyword Planner, Google AdWords og Google Trends for å se om de søkeordene dere tror er mest brukt faktisk er det. Google Analytics er også et uunnværlig verktøy. Om konkurransen er veldig tøff for det søkebegrepet dere ønsker dere, kan det være verdt å spisse budskapet i større grad? Særlig bedrifter som retter seg mot nærområdet sitt bør fokusere på den lokale tilhørigheten.

SEO-tips: Sett av tid til en søkeordanalyse. For en kjøreskole er det kjempefint å havne øverst på rankinglisten over organisk søk i Norge, men i praksis er det likevel kun de kjøreskoleelevene som finnes i nærmiljøet som er en aktuell målgruppe. Om kjøreskolen holder til i Kristiansand er det vel så greit å konkurrere om søkebegrepet «Kjøreskole i Kristiansand».

Pass på tittelen!

Google legger til grunn at tittelen på hjemmesiden vil være hovedtemaet. Pass derfor på å inkludere nøkkelordene du vil rangere høyt for også i tittelen. Og jo tidligere jo bedre! Tipset gjelder både URL, tittelen på siden, hovedsaken på siden.

SEO-tips:I URL’en for denne siden har bevisst valgt å fokusere på nøkkelordet SEO i sidetitlene.

Hvor høy status har dere?

Autoritet er et nøkkelbegrep for Google. Er dere en anerkjent kilde, for eksempel som mange andre besøker eller linker til? Har dere mange som linker til dere via sosiale medier? I så fall har dere posisjonert dere bra, for Google benytter disse digitale fotavtrykkene som rettesnor når de viser sine søk. Dette er en av årsakene til at Google favoriserer hjemmesider som har noen år på baken.

SEO-tips: De fleste bedrifter besitter spisskompetanse innen ett eller flere felt. Den kompetansen må dere selge for det den er verdt! I denne sammenheng er et salg en som har vært inne og lest siden deres og spredt ordet til sine venner og bekjente. Ta grep for å få andre nettsider til å linke til siden deres. Og her er det et poeng at nettsidene som linker til dere er en anerkjent kilde.

Ha fokus på innhold!

En infofilm om bedriften er naturligvis ikke bare en fil som lastes opp på hjemmesiden deres. Den lastes også opp på YouTube (fortrinnsvis på bedriftens egen kanal), på sosiale medier som Facebook og LinkedIn. Og filmene – litt avhengig av innhold – kan godt brukes i interne og eksterne sammenhenger, som ved bedriftsopplæring eller rekruttering.

Det er viktig at dere forstår hva Google faktisk er. En søkemotor har ett primærmål, å gi publikum de svarene de er på jakt etter. Ikke glem å skrive for leseren! Har dere noe originalt å komme med og noe som tilfører nyhetsverdi til et tema vil dere fremstå mer interessant for leserne, og jo flere som klikker seg inn på sidene deres jo høyere vil dere rangeres hos Google.

SEO-tips: Ha regelmessige oppdateringer, men ha fokus på innhold. Det er bedre med to gode oppdateringer som gir relevant og interessant info enn ti oppdateringer om pjatt og ingenting. Ikke glem å krysspublisere på sosiale medier.

Skriv for søk!

Å skrive for leseren er viktig, men det betyr likevel ikke at dere må glemme å skrive for søkemotoren. I mange tilfeller er det vanskelig å ivareta både hensynet til SEO og kreativ frihet på hjemmesiden. For eksempel er det viktig at de nøkkelordene du ønsker å rangere høyt på i Google går igjen flere ganger, gjerne både i bilder og tekst, og så tidlig som mulig på siden. Det er naturligvis også viktig at ordene er stavet riktig. Mange vil sikkert også ha hørt at nøkkelordet ikke må ha gått igjen for ofte på siden eller utgjøre for stor del av innholdet. Det er imidlertid svært delte meninger om hvorvidt nøkkelord-tetthet (keyword density) faktisk spiller noen rolle, og at dette i våre dager kun er en seiglivet myte.

SEO-tips: Vårt råd er at dere legger inn nøkkelordene så ofte på siden som dere føler det naturlig, og at dere formulerer gode nøkkelordkombinasjoner. Helst kombinasjoner dere vet vil gå igjen i søk.

Pass på metadataene

Metadatene for hjemmesidene deres kan på mange måter sammenlignes med selvangivelsen. Om ikke du gjør noe i det hele tatt sendes det bare inn en forhåndsutfylt selvangivelse til Google, og du vil garantert ramle noen plasser ned på søkeresultatene. Pass på å inkludere valgt nøkkelord.

SEO-tips: Gå inn i metadataene og fyll inn data manuelt. Pass på at det er samsvar mellom tittelen på siden og innholdet og at teksten er kort og klikkvennlig. Under meta-tittel skriver du inn tittelen slik den vil fremstå øverst i Google-søket. Dette feltet er viktig for søket. I feltet for Meta-beskrivelse legger dere inn en informativ og selgende tekst om siden. Denne er kun indirekte avgjørende for hvor høyt dere rangerer hos Google, jo mer selgende teksten er, jo flere besøk får dere.

Ha fokus på strukturen

Googles søkesoftware er opptatt av at «byggverket» ser bra ut og setter pris på sider som er velstrukturert. Ha fokus på hvordan du navngir menypunktene (undersidene) dine, hvordan de er organisert og at de inneholder den informasjonen som er lovet. I forhold til struktur er det også et poeng at dere gjør grep som sørger for at hjemmesiden deres i minst mulig grad «konkurrerer med seg selv» i søkemotoren. Unngå derfor bruk av subdomener.

SEO-tips: Når det gjelder struktur er det beste tipset å overlate byggejobben til fagfolk. Strukturen på hjemmesiden handler naturligvis ikke bare om å havne høyt hos Google, men også om hvordan besøkende opplever brukergrensesnittet på hjemmesidene deres. En tett dialog med webutvikleren er viktig slik at dere får det hjemmet dere ønsker dere.

Tenk foto!

Det er ikke bare hvilken tekst som står på siden som er viktig. Bilder blir stadig viktigere. Ofte vil den som søker ønske å få søket sitt presentert i bildemodus. Dette er en av grunnene til at dere også må huske å gi bildene deres en god tekst. Og for all del, ikke glem at søkemotoren ikke klarer å lese tekst i selve bildet!

SEO-tips: Istedenfor å bare kalle et bilde «01.jpg», legg inn mer relevant info i bildenavnet, men det er ikke noe poeng i å legge inn alt for mye info.

Tenk video!

Levende bilder blir stadig viktigere og er en sterkt voksende søkegruppe. Google kjøpte i 2006 opp YouTube, verdens største opplastingsside for videoinnhold og har integrert tjenesten i sin søkemotor. De færreste er klar over det, men YouTube er i praksis verdens nest største søkemotor.

SEO-tips: De færreste bedrifter tar seg råd til å lage påkostede reklamefilmer, men en god infofilm om bedriften burde de fleste koste på seg. Videoen kan brukes på hjemmesiden, i sosiale medier og for eksempel i eksterne presentasjoner eller i rekrutteringssammenheng. Gjenbruksverdien er høy og levetiden lang. Om ikke dere har anledning til å ordne dette selv, ta kontakt med oss, så hjelper vi dere gjerne! Vi tilbyr også filming med 360-graderskamera!

Ikke juks!

Det er ikke vanskelig å legge inn skjult tekst på en hjemmeside som ikke er synlig for leseren – for eksempel hvit font på hvit bakgrunn. Men du lurer ingen ved å være kreativ.

SEO-tips: Don’t do it!

Besøk Oss

Tykkermyr 1, 1597 Moss

Ring Oss

41164595

Send E-post

post@digital-media.no

SEO TIPS

Les våre SEO Tips