Effektiv markedsføring på sosiale medier

En effektiv markedsføring begynner gjerne med sosiale medier som har en enorm påvirkningskraft innen markedsføring. Investerer dere nok i disse kanalene?

All form for effektiv markedsføring handler om økt eksponering, kjennskap og å skaffe leads. Tradisjonelt snakker man om to former for markedsføring – push og pull. Dytter du et budskap på folk – gjerne uten at de er i modus eller når de er opptatt med noe annet, eller trekker du folk til deg ved å være interessant?
Content marketing faller naturlig i sistnevnte kategori og beviser at ikke man må stå å skrike ut budskapet sitt på Karl Johan eller i beste sendetid på TV for å nå frem til folk.
Det som er viktig er at dere har en klar strategi rundt innholdsmarkedsføringen.

Begrepet sosiale medier – også referert til som SoMe – henviser til en rekke ulike kanaler, som for eksempel Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Pinterest, og så videre.
En vellykket SoMe-strategi som gir en effektiv markedsføring innebærer at bedriften utnytter kraften i de ulike kanalene, som alle har innebygde styrker og svakheter.
Husk at det viktigste er ikke å være på sosiale medier, men å synes og å engasjere.
Å jobbe godt med sosiale medier er en smart, men langsiktig investering. For det tar tid å bygge seg opp, og dere må sette av tid til å skape innhold som engasjerer målgruppen. Det er de innleggene som blir lest og delt i de sosiale nettverkene.

Tips til SoMe

Tenk bilder!

Bilder og filmklipp blir stadig mer populært. Et bilde sier mer enn tusen ord.

Latter og glede

Det er sjelden feil å ha en humoristisk vri. Men ingen regel uten unntak.

Oppdater ofte

Målet er å bygge opp en følgerskare over tid. Da må dere også oppdatere ofte.

Flere må bidra

Suksess i sosiale medier er i stor grad et lagspill.

+

Bli en god lytter

Mye av kraften i sosiale medier stammer fra kommunikasjon – begge veier.

Kjenn publikum

Hvem er publikumet deres? Hva er de opptatt av? Hvilke innlegg fenges de av? Hvilke innlegg deler de ikke?

Z

Sett mål

Bruken av SoMe må ikke bli planløs. Også her må dere sette målsettinger og tallfeste investeringen (ROI).

Vis interesse

Viser dere interesse for andre, gjennom å dele og like innlegg, er sjansen også større for at andre følger dere tilbake.